Print

Borang, Panduan dan Rujukan

Written by pendaftar.

(klik pada   untuk muat turun fail)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJAYA (BPK)

 

UNIT LATIHAN JANGKA PANJANG  
   
STAF AKADEMIK  
SYARAT-SYARAT TAWARAN DAN KELULUSAN CUTI BELAJAR UniSZA/SLAB/SLAI
PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN UNIVERSITI
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH CB
   
BORANG  
1. BORANG TUNTUTAN IELTS
2. BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG
3. BORANG PILIHAN ITP/EBSR
4. BORANG PERMOHONAN MEMBAWA KELUARGA
5. BORANG PSD FORM UniSZA
6. BORANG PERLANJUTAN TEMPOH CB
7. BORANG TUNTUTAN ELAUN TESIS
8. BORANG LAPOR DIRI BAGI KAKITANGAN YANG BARU TAMAT CB
9.  BORANG PERMOHONAN LATIHAN AMALI
10. BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS
   
STAF BUKAN AKADEMIK  
GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN CB KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK
SENARAI SEMAK MAKLUMAT BORANG PERMOHONAN CB
BORANG  
1. BORANG PERMOHONAN CB STAF BUKAN AKADEMIK
2. BORANG PENGAKUAN DAN PEMERIKSAAN KESIHATAN

 
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)  
PERMOHONAN SLAB/SLAI  
CURRICULUM VITAE
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN
PENGESAHAN CADANGAN PENYELIDIKAN
BORANG  
1. BORANG JPA
2. BORANG SEMAKAN PERMOHONAN

 
PENGAJIAN DI JEPUN  
1. BORANG BIODATA
2. REGISTRATION OF MALAYSIAN CITIZEN OVERSEAS
3. BORANG MAKLUMAT AKAUN JEPUN
4. BORANG MAKLUMAT AKAUN

 
CUTI SABATIKAL  
GARIS PANDUAN CS
SYARAT & KELAYAKAN CS
   
BORANG

 

1. BORANG PERMOHONAN CS
2. BORANG PENERIMAAN CS
3. BORANG LAPORAN CS
4. BORANG PERLANJUTAN TEMPOH CS
5. BORANG LAPOR DIRI TAMAT CS
   
JADUAL BAYARAN ELAUN SARA HIDUP LUAR NEGARA

 
UNIT LATIHAN JANGKA PENDEK & KOMPETENSI
 
   
BORANG LAPORAN LATIHAN KURSUS LUAR
PERANCANGAN LATIHAN 2014

   
   
   
   
   

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM)

 

 

UNIT PERJAWATAN

 

   
BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR LUAR NEGARA
BORANG CUTI MENGHADIRI PERSIDANGAN
BORANG GCR (GANTIAN CUTI REHAT)
BORANG PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GCR PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
BORANG PERMOHONAN  CUTI BERSALIN
BORANG CUTI HAJI
BORANG CUTI REHAT KE LUAR NEGARA
BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA DI LUAR KAMPUS
BORANG TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS
BORANG PERMOHONAN CUTI REHAT
BORANG PERMOHONAN SAMBUNGAN KONTRAK
BORANG PERMOHONAN SAMBUNGAN KONTRAK (ENGLISH VERSION)
BORANG TUNTUTAN PROF ADJUNG
BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KUMPULAN SOKONGAN
BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK
BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK [ENGLISH VERSION]
   
UNIT KENAIKAN PANGKAT & PRESTASI

 

   
BORANG LAPORAN JAWATANKUASA KESEPAKARAN FAKULTI  
GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

SENARAI SEMAK URUSAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

PANDUAN PENAMAAN PERUJUK PERIBADI

UniSZA-PT03-PK04-GP001 CV
UniSZA-PT03-PK04-BR014 BORANG PENAMAAN PERUJUK PERIBADI
UniSZA-PT03-PK04-BR015 LAPORAN PERUJUK PERIBADI
UniSZA-PT03-PK04-BR016 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT
UniSZA-PT03-PK04-BR017 BORANG LAPORAN DEKAN
PENGESAHAN PENERIMAAN DOKUMEN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT  GRED DS45 KE  GRED DS52
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH PERUBATAN

BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC),
SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG (SPC) & SIJIL SIFAR CUTI SAKIT

CADANGAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) DAN SIJIL SIFAR CUTI SAKIT TAHUN 2013
BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK AKADEMIK
KUMPULAN PELAKSANA

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK
(KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN PERLAKSANA)

BORANG KPi
SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUT/TABUNG PENDIDIKAN
   
PROGRAM SANGKUTAN  
   
GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
BORANG PENERIMAAN TAWARAN PROGRAM SANGKUTAN
BORANG PERMOHONAN MENJALANI PROGRAM SANGKUTAN
BORANG LAPORAN PROGRAM SANGKUTAN
BORANG PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PROGRAM SANGKUTAN
BORANG LAPOR DIRI TAMAT PROGRAM SANGKUTAN
   
UNIT PERKHIDMATAN & DATA STAF
 
   

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN ORGANISASI (BPPO)

 

UNIT GOVERNAN, TATATERTIB & KEBAJIKAN

 

   
1. GOVERNAN  
PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN) (PINDAAN) 2012
DOKUMEN KUALITI SEKSYEN GOVERNAN, DASAR & PERUNDANGAN  
1. UniSZA - PK07 PROSES TERAS URUSAN GOVERNAN, DASAR & PERUNDANGAN
2. UniSZA - PT03-PK07-AK001 PENGURUSAN PIN
3. UniSZA - PT03-PK07-AK002 PENGURUSAN KERTAS CADANGAN/MAKLUMAN KE MESYUARAT UTAMA
4. UniSZA - PT03-PK07-AK003 PENGURUSAN PEKELILING JABATAN PENDAFTAR
5. UniSZA - PT03-PK07-AK004 URUSAN MEMBUAT/MEMINDA/MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG
6. UniSZA - PT03-PK07-AK005 URUSAN KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN DI UNIVERSITI
7. UniSZA - PT03-PK07-AK006 URUSAN PENGURUSAN MOU/MOA DAN KONTRAK
8. UniSZA - PT03-PK07-AK007 PELANGGARAN MOU/MOA DAN KONTRAK
9. UniSZA - PT03-PK07-AK008 PENGENDALIAN KES TATATERTIB STAF
10. UniSZA - PT03-PK07-AK009 PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF
   
PANDUAN PENGURUSAN TATATERTIB PEGAWAI
PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 2011
PELEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
PERINTAHAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMERBADANAN) (PINDAAN) 2010 [P.U.(A) 148-2010 MS]
PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PERBADANAN) 2006 [P.U.A 208/2006]
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNVERSITI 1971 (PINDAAN 2012)
KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 2008 [P.U(A) 181-2008]
AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 (AKTA 605)
STATUT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
GARIS PANDUAN KERTAS CADANGAN MESYUARAT
FORMAT KERTAS KERJA CADANGAN MESYUARAT
ETIKA PAKAIAN
CONTOH FORMAT PERJANJIAN/KERJASAMA (MOU/MOA)
PRESENTATION SLIDES ON STRATEGIC TRADE ACT 2010
   
ARTIKEL  
1. GANGGUAN SEKSUAL
   
2. TATATERTIB  
MANUAL PENGGUNA e-MASA
PERATURAN KEHADIRAN BEKERJA STAF AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK
   
3. KEBAJIKAN  

PANDUAN PENUBUHAN & PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JPA PINDAAN 00-2009

SENARAI KLINIK PANEL UNISZA BAGI TAHUN  2014/2015
BORANG TUNTUTAN RAWATAN PERGIGIAN
BORANG TUNTUTAN RAWATAN PERUBATAN
BORANG PERMOHONAN PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN KLINIK PANEL UniSZA
KAEDAH TUNTUTAN & SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN
PEKELILING BERKAITAN
PP032010 - BANTUAN MENGURUS JENAZAH & BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
SENARAI PENYERTAAN SKIM TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK  20 APRIL - 19 APRIL 2015 (GROUP TERM LIFE)
LAPORAN PENYIASATAN KEMALANGAN
MANUAL KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA UniSZA
PERMOHONAN PENYERTAAN /PEMBAHARUAN TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK (GROUP TERM LIFE)

SURAT KADAR HAD PEMBIAYAAN KOS RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL UniSZA

SURAT RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK SWASTA (BUKAN KLINIK PANEL)

   
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN & LOGISTIK
 
   
BORANG LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN UniSZA
BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN UniSZA
BORANG TUNTUTAN ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU
BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG DALAM DAN LUAR NEGARA
BORANG TEMPAHAN MAKAN / MINUM MESYUARAT & ACARA RASMI

BORANG TEMPAHAN BILIK MESYUARAT

BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI BAGI MENJALANKAN TUGAS RASMI JABATAN
   
UNIT PENGURUSAN MESYUARAT UNIVERSITI
 

TAKWIM MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN TAHUN 2014

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


 

 


PERMOHONAN PENYERTAAN /PEMBAHARUAN

TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK
Pautan Pantas
 
Komuniti
                  
 
Pautan Akhbar