Print

Bahagian Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi

Written by pendaftar.

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN ORGANISASI (BPPO)

1. Unit Pengurusan Mesyuarat Universiti

2. Unit Khidmat Pengurusan & Logistik

3. Unit Governan, Tatatertib & Kebajikan

 

1. UNIT PENGURUSAN MESYUARAT UNIVERSITI

 • Menguruskan Mesyuarat Utama Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pengurusan Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Istiadat Konvoksyen Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pejabat Pendaftar

 

 

2. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN DAN LOGISTIK

 • Mengurus ABM Jabatan Pendaftar
 • Mengurus Mesyuarat MBJ (Mesyuarat Bersama Jabatan)
 • Mengurus Hal-Hal Berkaitan Kesatuan Staf
 • Mengurus Tempahan Tiket Penerbangan
 • Mengurus Hal Berkaitan Perhubungan Awam
 • Mengurus Tempahan Hotel dan Jamuan
 • Mengurus Surat Menyurat
 • Mengurus Perkhidmatan Khidmat Pelanggan, Kaunter dan PABX
 • Mengurus Pakaian Seragam
 • Menguruskan Sistem Fail Universiti
 • Mengurus Pertandingan Sukan Staf Antara Universiti
 • Mengurus, Mengawal Selia Harta, Aset dan Premis Jabatan

 

 

3. UNIT GOVERNAN, TATATERTIB & KEBAJIKAN

 • Mengurus Hal Ehwal Governan dan Dasar-Dasar Universiti
 • Menguruskan Penggubalan, Meminda, Membatal dan Mendokumentasikan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan
 • Pekeliling-Pekeliling dan Dasar-Dasar Kerajaan, Universiti dan Pejabat Pendaftar;
 • Khidmat Nasihat dan Panduan Undang-Undang yang Berkuatkuasa di Universiti;
 • Urus Setia Penyelaras Dokumen Kualiti Pejabat Pendaftar;
 • Urus Setia Penyemakan Dokumen Perundangan,MoU dan MoA Universiti
 • Urus Setia Jawatankuasa Tatatertib Staf
 • Menguruskan Penerbitan Jabatan
 • Menguruskan Prosiding Undang-Undang Universiti
 • Menguruskan Perlindungan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
 • Menguruskan Penguatkuasaan Akta Kesihatan
 • Menguruskan Aktiviti Penggalakan Kerja dan Promosi
 • Menguruskan Kajian Perundangan Sedia Ada
 • Menguruskan Urusan Khidmat Nasihat dan Kepakaran
 • Menguruskan Hubungan Dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (Nasional Council For OSH)
 • Menguruskan Hal Berkaitan Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan Pekerja

 

 

 

 

 

Pautan Pantas
 
Komuniti
                  
 
Pautan Akhbar